Kontakt

44

Kalkstein "Giallo di Siena", 34 cm, 2001